In The Spotlight

The Lazy Dawn of Ecomodernity

Ceres21, SUM and BI are organizing an open seminar on ecomodernityA team of scholars from Europe, China and Africa will launch comparative perspectives on ecomodernity in business, culture and politics. They will be challenged by a group of international commentators

Oslo 17 June 2010: Moving towards greener motoring (in Norwegian)

< Back to previous page
Jun
18
2010
Veier mot grønn bilisme

BI senter for bedriftens samfunnsansvar  og senter for klimastrategi inviterer til seminar med sentrale foredragsholdere fra industri, forskning, myndigheter og miljøbevegelsen. Seminaret vil fokusere på norske forhold rundt en fremtid med grønnere bilisme.

Klikk her for påmelding.

"Klimakur 2020" har utredet hvilke tiltak og virkemidler myndighetene kan benytte for å nå målet for utslipp av klimagasser i 2020. Privatbilismen står sentralt i dette bildet. Store utslippsreduksjoner kan oppnås ved utvikling og bruk av biodrivstoff og innfasing av ny kjøretøyteknologi. Flere teknologier kappes om å levere løsninger. Uten egen bilproduksjon og nok vann- vind- el- og gasskraft er Norge i en særstilling og står fritt til å velge lavutslipps-kjøretøyteknologi. Kan Norge bli et foregangsland ?

Seminaret vil bestå av tre deler:
1.Teknologifronten for grønn personbiltransport og drivstoff
2.Politiske rammeverk
3.Debatt

Bekreftede foredragsholdere er bl.a. Knut Arild Hareide, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Lasse Fridstrøm, Instituttsjef Transportøkonomisk institutt og nestleder i Bellona, Marius Holm.

Ordstyrere for dagen er professor Atle Midttun og professor Jørgen Randers

Seminaret varer fra 9.00 til 16.30 og er gratis. Klikk her for fullstendig program.

Attached Document: Program